Adatvédelmi nyilatkozat - QWINTEX

Tartalomhoz ugrás

Adatvédelmi nyilatkozat

GDPR

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Természetes személyek személyes adatainak védelmével kapcsolatban
Csernák László a Qwintex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Qwintex Kft.) mint adatkezelő
Székhelye és postázási címe: 1142 Budapest Kassai tér 18.
Telefon: +36 1 3633 607
ügyvezetőjeként a következő nyilatkozatot teszem:

Az adatkezelés szabályozása:
A Qwintex Kft. tevékenységét a Qwintex Kft. Adatvédelmi szabályzata előírásaival összhangban, azoknak megfelelve végzi.
• Az Európai Parlament És A Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (General Data Protekción Reguláción, GDPR)
• Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

Az adatkezelés jogalapja:
A szerződés keretében létrejött szolgáltatás nyújtása, illetve a természetes személyek
adataik tekintetében történő önkéntes és határozott hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:
A regisztrációs fiók érintett általi törlésének kezdeményezéséig, szolgáltatás igénybevétele esetén
a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás:
A Qwintex Kft. által nyújtott szolgáltatások sajátosságai miatt – természetes személyek esetében
– nem vehető igénybe anélkül, hogy megadásra ne kerülnének a következő adatok:
• természetes név;
• online név, @-mail cím
• természetes cím
• telefonszám
A fentieken kívül a Qwintex Kft. egyéb adatot nem gyűjt, és nem tárol.

Adatok kezelése:
• A Qwintex Kft. kifejezetten nem gyűjt és nem tárol különleges adatokat.
• Harmadik félnek kizárólag az érintett kifejezett kérésére, engedélyével, szerződéses feladatainak
teljesítése érdekében vagy törvényi előírás kapcsán adja át az adatokat.

Jogorvoslat, információs önrendelkezés:
A teljes „Adatkezelési Tájékoztató” web oldalainkon olvasható vagy bármely elérhetőségen keresztül biztosítja
az érintettek számára, hogy a róluk tárolt adatokat megismerhessék, módosíthassák, felhasználásukról tájékozódjanak,
illetve amennyiben egyéb jogszabályi feltétel nem zárja ki, adataik törlését kérjék.
Az érintettek a fenti elérhetőségeken kívül jogorvoslatért fordulhatnak polgári bírósághoz,
az adatvédelmi biztoshoz,  illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiok: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400;
Fax: +36-1-391-1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu

Budapest, 2018. május 22.
Csernák László
ügyvezető


Vissza a tartalomhoz